Forsmark som besöksmål

Förr utmärkte sig Forsmarks bruk för det fantastiska järnet som tillverkades här. Bruket var också bland de första i Sverige med att producera el i sitt eget vattenkraftverk och herr¬gården var Upplands första hus med elektrisk belysning. Idag kan man säga att Forsmarks bruk fortfarande har närproducerad el, fast från kärnkraftverken ett par kilometer bort.

En modern kraftkälla
Forsmarks tre reaktorer är Sveriges modernaste kraftverk. Här jobbar ungefär tvåtusen personer med att se till att hela Sverige får den el vi behöver varje dag. Nästan en femtedel av Sveriges totala elförbrukning kommer härifrån, och driften av anläggningarna planeras fortsätta in på 2040-talet.
I mer än 40 år har Sverige använt kärnkraft som energikälla. Under lika lång tid har det producerats radioaktivt avfall. Ansvaret för att ta hand om avfallet har Svensk Kärnbränslehantering, SKB. Efter decennier av forskning, utveckling och säkerhetsarbete är SKB redo att lösa en av vår tids viktigaste miljöskyddsfrågor. SKB har kunskapen, metoden och tekniken att bygga ett säkert slutförvar för använt kärnbränsle i Forsmark.

Nästan en miljon besökare
När Forsmarks två första reaktorer byggdes fanns ett stort intresse från allmänheten, och redan då startades en besöksverksamhet. Sedan byggdes reaktor 3 och slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall (SFR) och dessa blev då de största besöksattraktionerna på Forsmarkshalvön. Under åren som gått har åtskilliga människor besökt kärnkraftverken och SFR och intresset är fortsatt högt. Närmare en miljon människor har besökt de båda anläggningarna sedan starten!

Sommar i Forsmark
Under sommaren flyttas hela besöksverksamheten till Forsmarks bruk och handlar då om allt ifrån elproduktion och avfallshantering till föremål från och historia om Forsmarks bruk.

Vanligtvis kan man passa på att njuta av att promenera runt i bruket, besöka experimentverkstaden, ta en bit mat, följa med på en herrgårdsvisning eller ta en busstur runt kärnkraftsområdet.

Adress
Forsmarks bruk 20,
742 94 Östhammar