Forsmarks kraftverk

Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftsanläggning. Samtliga reaktorer togs i drift på 1980-talet. Forsmark har tre kokvattenreaktorer. De fungerar som jättelika vattenkokare. Vatten hettas upp och blir till ånga som driver en turbin. En generator omvandlar sedan rörelseenergin till el. Totalt producerar Forsmarks tre reaktorer 20-25 TWh årligen, vilket motsvarar en dryg sjättedel av Sveriges totala elproduktion.