Hur funkar kärnkraft?

Här kan du se ett antal filmer som berör olika delar i vår elproduktionen för att förstå hur ett kärnkraftverk funkar.

Processen

Hur fungerar egentligen ett kärnkraftverk? Det får du svar på här tillsammans med Christoffer som följer dig genom processen.

 

Reaktorhallen

I reaktorhallen finns reaktortanken där processen påbörjas. Se Christoffer berätta om hur vi får värmen som behövs för att skapa ånga.

 

Turbin och generator

Vidare i processen kommer ångan från reaktorn till turbinen som i sin tur driver på generatorn.

 

Kylvatten

Ångan från turbinen behöver kylas, och det görs med hjälp av havsvatten.