1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
 • Kylvattenutlopp
 • Kärnbränsleförvar
 • SKB
 • SFR
 • Bostadsområde
 • Kylvatteninlopp
 • Ställverk
 • Forsmark 3
 • Forsmark 2
 • Forsmark 1
 • Fordonskontroll
 • Biotestsjö