Om kärnkraft

Kärnkraft är en viktig energikälla i många europeiska länder eftersom den har en hög leveranssäkerhet, låga koldioxidutsläpp och är ekonomiskt attraktiv. I Sverige är kärnkraften en betydande del av vårt elsystem sedan 1970-talet. I dag finns totalt tre kärnkraftverk med sex reaktorer i drift i Sverige. Kärnkraften står för cirka 30 procent av den svenska elproduktionen.

Vattenfall har spelat en viktig roll i uppbyggnaden av svenska kärnkraftverk och är huvudägare till Forsmark i Uppland och Ringhals i Halland. Kärnkraftverket i Oskarshamn ägs av Uniper, vilka även äger det nedlagda kärnkraftverket Barsebäck i Skåne.