Historia

Det rådde en mycket positiv attityd till kärnkraften under 1960-talet och i början av 1970-talet. Vattenkraften i Sverige skulle inte byggas ut mer och kärnkraften var det energislag som politikerna ville satsa på. Alla prognosmakare såg ett stort framtida energibehov och i kärnkraften såg man en chans att tillgodose det behovet.

År 1971 ges tillstånd att uppföra Forsmarks första reaktor om 900 megawatt. Ett halvår senare var cirka 200 personer sysselsatta med etableringen. År 1973 påbörjades bygget av Forsmark 2 och 1976 började Forsmark 3 att byggas.

Opinionen svängde, bland annat på grund av olyckan i kärnkraftverket i Harrisburg. Efter en folkomröstning beslutades att Kärnkraften skulle avvecklas och slutåret för avveckling sattes till 2010.

I december 1980 togs Forsmark 1 i kommersiell drift och Forsmark 2 året därpå, 1981. År 1985 togs även Forsmark 3 i kommersiell drift och utbyggnaden av Forsmarks kärnkraftsstation var i och med detta fullbordad.

Avvecklingsplanerna med 2010 som slutår upphävdes. ”Tankeförbudet” i kärntekniklagen avskaffades 2006. Därmed försvann också förbudet mot förberedelse för nya kärnkraftsreaktorer.