Avfallshantering

 

Det svenska systemet för kärnavfallshantering

Svensk Kärnbränslehantering AB, SKB, arbetar med ett av Sveriges största miljöskyddsprojekt. Uppdraget är att ta hand om allt radioaktivt avfall från de svenska kärnkraftverken. Det ska göras på ett säkert sätt för både människor och miljö.

I den här filmen kan du se hur arbetet och planerna går ser ut.